Działaność społeczna


Marzanna Jurzysta-Ziętek cechuje się doskonałą organizacją pracy, co pozwala jej być zauważalną zarówno w swojej wsi Malin, jak i w gminie Wisznia Mała oraz powiecie. Chętnie pomaga innym. Wyróżnia ją działalność społeczna na rzecz społeczności lokalnej. Jest Liderem Grupy Odnowy Wsi, Prezesem Stowarzyszenia Uniwersytet Dorosłego Człowieka, Prezesem Stowarzyszenia „Zawsze blisko Ludzi”, oraz inicjatorem organizacji na naszym terenie „Europejskiej Unii Kobiet”. Należy i działa w wielu stowarzyszeniach miedzy innymi w Lokalnej Grupie Działania, w Stowarzyszeniu Pomoc Obywatelska, Stowarzyszeniu Rowelove Prusice Była członkiem Rady Sołeckiej, członkiem Rady Społecznej SPZOZ w Wiszni Małej – desygnowana przez Wojewodę Dolnośląskiego. Ponadto Przewodniczącą Rady Rodziców w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu, a wcześniej członkiem rady rodziców w szkole podstawowej w Krynicznie.

 

Z inicjatywy Marzanny Jurzysta-Ziętek w roku 2011 wieś Malin przystąpiła do programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej i bardzo aktywnie w nim uczestniczy. Była także pomysłodawczynią i twórcą, a cały czas jest administratorem strony internetowej swojej miejscowości www.malin.org.pl.


W roku 2012 dzięki staraniom Marzanny Jurzysta-Ziętek wieś Malin otrzymała wyróżnienie w konkursie na Najpiękniejszą Wieś Dolnośląską organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.


W tym samym roku podjęła wyzwanie związane z udziałem w ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Fundację Batorego „Masz Głos Masz Wybór”. Realizując konsekwentnie program „Wspólna przestrzeń” udało się nie tylko dokonać dużych zmian na placu zabaw w Malinie, ale także zdobyć dwa razy nominację do Prezydenckiej Nagrody „Super Samorząd” za dobrą współpracę z gminą, powiatem i urzędem marszałkowskim. Należy podkreślić, że pomysłodawczynią i główną koordynatorką zadania była Marzanna Jurzysta-Ziętek.


Osobiście angażuje się w kolejne projekty, które także sama wyszukuje i przygotowuje, by jej wioska rozwijała się i była zauważalna nie tylko w gminie, powiecie, ale w całej Polsce. Potrafi skutecznie zdobyć fundusze na zorganizowanie różnego typu działań. Swoją wiedzą i informacjami dzieli się z działaczami i organizacjami z innych miejscowości w myśl zasady: „Razem możemy więcej”. Od lat jest organizatorem corocznego „Powiatowego Przeglądu Zespołów Ludowych” połączonego z konkursem na najlepszy przysmak z malin. Dwa razy w Malinie zorganizowała Święto Samorządu oraz imprezę integrująca całą społeczność Wiszni Małej – „Poznajmy się bliżej w Malinowej Krainie. Tworząc nieformalny klaster organizacji pozarządowych była inicjatorem wprowadzenia w Gminie „Inicjatywy Lokalnej”, która daje możliwość pozyskania wsparcia z gminy w wysokości 30 tys. złotych.


W ciągu ostatnich dwóch lat tylko jako Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Dorosłego Człowieka pozyskała środki wysokości blisko 60 tysięcy złotych na organizację wycieczek, warsztatów, szkoleń i wykładów dla mieszkańców Gminy Wisznia Mała i Powiatu Trzebnickiego. Stowarzyszenie UDC pod Jej kierownictwem zorganizowało 70 różnych eventów. To tylko jeden z wielu aspektów Jej działalności, wszystkie działania Marzanny są na bieżąco publikowane w zakładce aktualności.