Marzanna Jurzysta-Ziętek


Wykształcenie:

Marzanna Jurzysta-Ziętek jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej, gdzie zdobyła specjalizację: Zarządzanie Przedsiębiorstwem, wcześniej w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja ukończyła studia z zakresu „Zarządzania i marketingu”. Podnosząc swoje kwalifikacje ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku Wycena nieruchomości, a w Wyższej Szkole Handlowej Analizę finansową. W 2018 roku dodatkowo zdobyła prestiżowy dyplom "25 Szkoły Liderów Politycznych" oraz dyplom Master of Business Administration (MBA), potwierdzający uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych. Oprócz pięciu ukończonych studiów Marzanna Jurzysta-Ziętek zdobyła szerokie doświadczenie podczas kursów i szkoleń:

 • SAF – Zarządzanie funduszami w JST
 • Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku
 • Agent ubezpieczeniowy
 • Controling i sprawozdawczość managerska
 • Menedżerka sprzedaży międzynarodowej
 • Zarządzanie projektami społecznymi
 • Budowa i funkcjonowanie partnerstw
 • Komunikacja w społeczności lokalnej
 • Planowanie i realizacja projektów społecznych
 • Praktyczne aspekty wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na Głównym Rynku GPW
 • Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP
 • Jak prowadzić własną firmę” - WCTT - Politechnika Wrocławska

 

 

Doświadczenie zawodowe:

 

     Marzanna Jurzysta-Ziętek obecnie pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice na Stanowisku Głównego Specjalisty ds. funduszy strukturalnych, wcześniej była Dyrektorem działu pożyczek i nieruchomości w firmie finansowej - Polski Fundusz Hipoteczny S.A. notowanej na rynku akcji NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Pracowała także jako Asystent Zarządu w spółce inMedia Polska zajmującej się szkolnictwem i certyfikacją, była współwłaścicielką ELCL Polska Sp. z o.o. –Międzynarodowej Organizacji na rzecz jedności i jakości promującej Europejski System Opisu Kształcenia Językowego – CEFR.


Prywatnie:
   Marzanna Jurzysta-Ziętek jest rodowitą mieszkanką wsi Malin w gminie Wisznia Mała, mamą dwóch córek - Nikoli i Patrycji. Jest uznawana za pracoholiczkę i nie ma dla niej rzeczy niemożliwych do zrobienia. Nigdy nie odmawia nikomu pomocy. Przy olbrzymim zaangażowaniu zarówno w sprawy społeczne, zawodowe, a także prowadzenie domu, zawsze znajduje czas na dodatkowe zadania, których jest inicjatorem i innowatorem.
Jej pasją jest taniec, szczególnie zumba, sporty ekstremalne, motocykle, podróże oraz wspólne spędzanie czasu z rodziną. Pracując w ogrodzie twierdzi, że wypoczywa.