Strona głowna - powtórne wybory 17.02.2019r.


Szanowni Państwo 

Już za tydzień, 17. lutego 2019r odbędą się powtórzone wybory do Rady Gminy Wiszani Mała w okręgo 10 - Malin.

Wybory odbędą się w budynku szkoły w Krynicznie, tak samo jak poprzednie. W wyborach startują ci sami kandydaci.  Powtórzenie wyborów następuje na skutek protestu złożonego przez wójta, który zakwestonował wynik wyborów.

 

 

Zapraszam do oddania głosu na moją osobę.  Działam społecznie dla Malina i gminy od wielu lat. Mam nadzieję, że docenicie Państwo moją pracę. 

 

Szanowni Państwo - bardzo ważne jest Wasze uczestnictwo w wyborach.

 

 

Marzanna Jurzysta-Ziętek.

Dziękuję Państwu ponad tysiąc razy za każdy oddany głos. Mieszkańcom Malina dziękuję za mandat radnej. Swojej drużynie dziękuję za wspólną pracę i wsparcie. Karolinie dziękuję za współpracę jako kontrkandydatce. Wygranym gratuluję i życzę skutecznego realizowania programów wyborczych.

 

Marzanna Jurzysta-Ziętek

Wybory 21.października 2018r w gminie Wisznia Mała
Wybory 21.października 2018r w gminie Wisznia Mała
KONTRAKT podpisany.
KONTRAKT podpisany.

KONTRAKT Z MIESZKAŃCAMI GMINY WISZNIA MAŁA

 

Szanowni Państwo!


     Kandyduję na wójta gminy Wisznia Mała, bo nasza gmina zasługuje na zmiany!

 

    Ostanie miesiące spędziłam na rozmowach z Państwem, przeszłam od domu do domu przez wszystkie 16 miejscowości poznając każdy skrawek gminy. To najlepsze przygotowanie do pełnienia tej funkcji. Chciałam Państwu podziękować za wsparcie i zaufanie, za to, że opowiadacie mi o swoich problemach i oczekiwaniach, za to, że dzwonicie do mnie jak nie możecie załatwić sprawy w urzędzie gminy i informujecie o wszystkim, co Was nurtuje.
   Mój program wyborczy powstał w oparciu o Państwa potrzeby i sugestie. Jest rozbudowany i składa się z 42 priorytetów – gdyż potrzeby mieszkańców są dla mnie najważniejsze.

 

Co mogę Państwu zagwarantować jako przyszły wójt?

 

   Przede wszystkim gmina będzie Państwa – to Wy będziecie decydować o jej rozwoju, o kierunkach działania, inwestycjach i o Waszych wioskach. Będą mogli Państwo rozliczyć wójta z każdej złotówki, gdyż rejestr umów i wydatków będzie dostępny dla każdego mieszkańca. Odbiór inwestycji będzie publiczny i każdy z Was będzie mógł wcześniej zgłosić uwagi. Wspólnie będziemy dbać o gminę i pilnować jej wydatków. Wójt będzie dostępny dla ludzi, w urzędzie będzie można „załatwić” sprawy od ręki, a jeśli będą one skomplikowane to urzędnik pomoże Państwu dokonać wszelkich formalności. Chcę by to Państwo decydowali o gminie! Wójt jest po to by realizować Państwa potrzeby.

 

Czy posiadam doświadczenie, wykształcenie, czy jestem pracowita, skuteczna, samodzielna, czy pracuję dla Państwa i jestem #ZawszeBliskoLudzi?

 

   To wszystko już Państwu udowodniłam publikując od kilku lat na swoich stronach internetowych każdą pracę, w którą się angażuję ( zapraszam na strony: www.jurzysta-zietek.pl  www.malin.org.plwww.stowarzyszenieudc.pl) – i to jest transparentność. Nie jestem osobą, która pojawia się przed wyborami, tworzy strony i obiecuje. Mieszkam tu od urodzenia i działam od wielu lat, z Wami i dla Was. Społecznikiem się jest bez względu na okoliczności i czas, a dla mnie to pasja. Pasja, która nakręca do dalszego działania z chęcią i bezinteresownie.

 

Czy uda nam się wprowadzić zmiany?

 

    Moi kandydaci na radnych to Państwa sąsiedzi, liderzy, społecznicy, ludzie którzy pracują ze mną od lat dla Państwa. To będą niezależni radni, bez powiązań, mający własne zdanie i odwagę je wypowiedzieć, to radni, którzy rozumieją że są organem stanowiącym i kontrolnym wobec wójta.

 

   Szanowni Państwo zapraszamy na wybory 21października z prośba o Państwa głos bo już czas na zmiany. Po 20 latach pracy obecnego wójta czas na nowe, świeże podejście do gminy!

 

Marzanna Jurzysta-Ziętek

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Wyborcy w gminie Wisznia Mała,

 

    na naszej stronie zapraszamy do przejrzenia zakładki Aktualności, gdzie zamieszczane są bieżące działania, ale także można zobaczyć co Marzanna Jurzysta-Ziętek zrobiła wcześniej. Strona nie została założona przed wyborami, jak więszkość stron internetowych innych kandydatów, i oprócz informacji wyborczych i programu w załadce Prgram wyborczy (zarówno punkty jak i ich rozwinięcie) możecie Państwo zapozanć się z 4-letnią działanością Marzanny Jurzysta-Ziętek jako Radnej Rady Powiatu Trzebnickiego, jako członka i prezesa Uniwersytetu Dorosłego Człowieka ( strona www.stowarzyszenieudc.pl  to także pomysł i autorstwo Marzanny Jurzysta-Ziętek) oraz lidera Grupy Odnowy Wsi Malin - kolejna strona www.malin.org.pl to także pomysł i realizacja Marzanny Jurzysta-Ziętek. Najmłodsza ze stron - strona Stowarzyszenia UDC powstała jako element projetu wymyślonego i napisanego przez Marzannę Jurzsta-Ziętek, a finansowaego przez Lokalną Grupę Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich - wyjazdu studyjnego w Bieszczady.

Najstarszą, najdłużej działającą, prowadzoną przez Marzannę Jurzysta-Ziętek stroną jest strona miejscowości w której mieszka, rozpoczynała i prowadzi działaność społeczną, dlatego zapraszamy też na www.malin.org.pl gdzie także można zapoznać się z częścią jej działaności.

Marzanna Jurzysta-Ziętek jest także pomysłodawczynią i administratorem storn na portalu Facebook : Stowarzyszenie UDC i Wieś Malin oraz oczywiście https://www.facebook.com/MarzannaJZ/ - profilu stworzonego dla Radnej, przekształconego w profil Kandydatki na Wójta Gminy Wisznia Mała.

Z żadnej z wymienionych działaności Marzanna Jurzysta-Ziętek nie czerpie dochodu, wszystko robi w ramach działaności społecznej non-profit.

 

Szanowni Państwo, żaden z kadydatów czy kandydatek nie może wykazać się tak bogatym "życiorysem społecznym".

Można pokusić się śmiało o stwierdzenie, że żaden z kandydatów na wójta, na radnego do gminy czy nawet powiatu nie może się pochwalić takim dorobkiem, dlatego zapraszamy serdecznie do głosowania na Marzannę Jurzysta-Ziętek - najlepszego Wójta dla gminy Wisznia Mała.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYGRAĆ ZA WSZELKA CENĘ!


W związku z otrzymanymi 14.pździernika b.r. informacjami od mieszkańców Szewc oraz pracownika urzędu o dopisywaniu osób do list wyborczych, chcąc zweryfikować informacje, które Państwo przekazują, prosimy obecne władze o wyjaśnienie sytuacji składając pismo przez ePUAP.
Pragniemy nadmienić, że Komitet KWW Marzanny Jurzysta-Zietek nie dopisał do spisu wyborców żadnej osoby. Prowadzimy uczciwą i transparentną kampanię.

 

 

 

 


 

Marzanna Jurzysta-Ziętek
Radna Powiatu Trzebnickiego
Malin, ul. Bociania 12
55-114 Wisznia Mała

 

                                                                                           Wójt Gminy Wisznia Mała

                                                                                            Jakub Bronowicki


WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

      Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji o ile zwiększyła się liczba osób wpisanych do rejestru wyborców. Zestawienie proszę przygotować ze stanem na 1 czerwca 2018 roku oraz ze stanem obecnym. Proszę także o zestawienia (z tych samych dat) odnośnie deklaracji śmieciowych – czy w związku z wzrostem wyborców wzrosła liczba osób płacących za śmieci. Interesuje mnie także liczba osób, która w ostatnim czasie dopisała się do spisu wyborców, a swój adres zamieszkania podała jako adres obecnej przewodniczącej rady gminy, oraz oświadczenia podpisane sołtysa w tej sprawie.


    Z BIPu gminy: Procedura wpisania do rejestru wyborców: Organ gminy przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru jest zobowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie Gminy Wisznia Mała pod oznaczonym adresem wskazanym we wniosku. Do złożonego wniosku o wpis do rejestru wyborców należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym adresem (np. kserokopie tytułu prawnego do lokalu, oświadczenie sołtysa wsi lub właściciela lokalu lub inne dokumenty potwierdzające związek z przedmiotowym lokalem). W przypadku złożenia wniosku o wpis do rejestru wyborców przez ePUAP należy również przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem na terenie Gminy Wisznia Mała.


         Z uwagi na czas wyborów, proszę o pilne przygotowanie i podanie do publicznej wiadomości zestawień i informacji dla mieszkańców. Na ostanie moje pismo w spawie zadłużenia udało się wójtowi odpowiedzieć w dwa dni. Mieszkańcy chcą transparentności!

 

     Z poważaniem
     Marzanna Jurzysta-Ziętek

 

 

 

 


Szanowni Państwo,

 

  w odpowiedzi na pismo Wójta informuję, że informacja o zobowiązaniach gminy i spółki PGK jest potwierdzona w budżecie gminy i przez samego wójta w wyżej wymienionym piśmie. Jak informuje wójt, po podpisaniu umowy na emisję obligacji (niepełna informacja z otwarcia ofert zamieszczona na BIP) zadłużenie na koniec roku wyniesie 29 450 500,00 – zapomniano tylko dodać (świadomie czy nieświadomie – ocenę zostawiam mieszkańcom gminy Wisznia Mała) informacji, ile kosztuje obsługa tego zadłużenia.

 

      Zgodnie z art. 9 pkt 14 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sektor finansów publicznych tworzą m.in. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytucji badawczych, banków i spółek prawa handlowego. Prawdą jest, że spółki prawa handlowego (w tym przypadku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Wiszni Małej) podlegają odrębnej niż sektor finansów publicznych regulacji w zakresie gospodarki finansowej. Do długu publicznego nie wlicza się zobowiązań spółek komunalnych. Nie wpływają więc one na wskaźniki zadłużenia samorządu. Mogą natomiast mieć znaczenie dla działalności samej spółki i jakości świadczonych przez nią usług publicznych. Gmina, jako wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zobowiązana do dopłat do udziałów w wysokości odpowiadającej zaciąganym zobowiązaniom długoterminowym. W przypadku podjęcia takiej uchwały przez Radę pomiędzy spółką a gminą powstanie roszczenie o dokonanie wpłaty na rzecz spółki,a wpłata taka musi zostać uwzględniona w budżecie gminy po stronie wydatków.


       Tak to właśnie wygląda w przypadku Gminy Wisznia Mała, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr XII/XLVI/372/18 z dnia 26.09.2018 r. w prawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2018-2033 rok:
„W związku z planowaną do realizacji inwestycją pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Wiszni Małej, zaplanowano zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ze zm.) kwotę poręczenia przez Gminę Wisznia Mała pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


    Poręczenie w kwocie 14 631 000,00 zł, zaplanowane zostało w wysokości spłaty kapitału wraz z należnymi odsetkami w latach 2018-2032, ujęte w przepływach pieniężnych w wierszu 2.1.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolejnych latach a także uwzględnione zostanie zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Wisznia Mała każdego kolejnego roku na jego potencjalną spłatę.”
      W związku z powyższym zapisem budżet Gminy Wisznia Mała corocznie będzie obciążony wniesieniem wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Wiszni Małej w wysokości określonej w tejże uchwale, tj. odpowiednio:
2018 r. – 151 000,00 zł
2019 r - 305 000,00 zł
2020 r. – 368 000,00 zł
2021 r. - 407 000,00 zł
2022 r. – 473 000,00 zł
2023 r. - 1 505 000,00 zł
2024 r. – 1 458 000,00 zł
2025 r. – 1 411 000,00 zł
2026 r.- 1 364 000,00 zł
2027 r. – 1 316 000,00 zł
2028 r. – 1 269 000,00 zł
2029 r. – 1 222 000,00 zł
2030 r. – 1 175 000,00 zł
2031 r. – 1 127 000,00 zł
2032 r. – 1 080 000,00 zł

 

Poręczenie spółki PGK:
                    kapitał:                     10 500 000,00
                    odsetki i dyskonto:   4 131 000,00
                    razem :                     14 631 000,00

 

        Niepodważalny jest również fakt zwiększenia planowanych wydatków na obsługę długu Gminy Wisznia Mała w latach 2018-2033 o ponad 3 mln zł w stosunku do wartości planowanych jeszcze w listopadzie 2017 r., powyższe spowodowane jest planowaną emisją obligacji na kwotę 11,4 mln zł.
     Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, jako niezależny organ kontroli finansowej, którego opinie są bezstronne i wynikają z faktów, podkreślała zarówno w opiniach o prawidłowości planowanej kwoty długu, o możliwości sfinansowania deficytu, jak i o możliwości wykupu przez Gminę Wisznia Mała obligacji o łącznej wartości nominalnej 11 400 000,00 zł, iż zadłużenie w 2018 roku wzrosło o ponad 33% w stosunku do roku poprzedniego i na dzień dzisiejszy wnosi 57,78% planowanych dochodów ogółem. Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt, że planowane wydatki bieżące budżetu Gminy Wisznia Mała wzrosły o 2,4 mln zł w stosunku do wartości przyjętych na 2017 r. Niestety nie jestem w stanie odnieść się do wykonania wydatków za 2017 r., ponieważ na stronie internetowej gminy do dnia dzisiejszego nie ukazały się sprawozdania budżetowe, sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2017 r. oraz opinia RIO o sprawozdaniu w wykonania budżetu za poprzedni rok.
        Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu w uchwale XV/32/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Gminę Wisznia Mała obligacji pisze: „Skład Orzekający zauważa, że zachowanie przez Gminę ustawowych relacji umożliwiło m. in. odsunięcie w czasie terminu wykupu wnioskowanych obligacji, z których 8,1 mln zł (71%) przypada na lata 2028-2033.” Należy zwrócić uwagę na odległy termin spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia zarówno przez Gminę Wisznia Mała, jak i Spółkę PGK, co może w późniejszych latach ograniczyć możliwość pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji.

 

        Odnosząc się do pisma wójta, to nie ja „manipuluję informacjami”, przedstawiłam Państwu wartości zadłużenia gminy (do których przyznaje się wójt) wraz z kosztami obsługi zadłużenia, które zostały już pominięte przez wójta. Może skarbnik gminy przedstawi mieszkańcom całościowe zadłużenie gminy i spółki PGK.

          Pragnę podkreślić, że nie jestem przeciwniczką kredytowania inwestycji, ale uważam, że należy to robić w sposób zrównoważony i ostrożny. Pamiętajmy, że infrastruktura, którą dzisiaj mamy, czy też budujemy kiedyś się wyeksploatuje, będzie wymagała modernizacji, potrzeby społeczne za 10 lat mogą okazać się zupełnie inne, a zobowiązania dzisiaj zaciągane ograniczą możliwości inwestycyjne. Co najważniejsze transparentna informacja o zadłużeniu gminy i podległej jednostki PGK powinna być dostępna dla każdego mieszkańca – gwarantuje to nam art. 61 Konstytucji RP: Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

 

Podkreślić należy, że na najbliższej sesji Rady Gminy zgodnie z projektem Uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej planuje się zwiększenie poręczenia pożyczki dla PGK Spółka z. o. o. z kwoty 14 631 000,00 zł do 18 683 000,00 zł - o tym także Państwa zapomniano poinformować.

 

Dodatkowo Gmina Wisznia Mała w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie pn. „Wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Wisznia Mała” nie określiła kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

       Szanowni Państwo, zastanówmy się jeszcze nad stwierdzeniem: „że kwota długu stanowi o skuteczności gminy” Skuteczności w czym? Zadłużanie to nie skuteczne zarządzanie, skuteczne zarządzanie to transparentność, udostępnienie mieszkańcom wszystkich informacji, szczególnie tych „niewygodnych” i rozwój przy najniższym zadłużeniu, a nie tak wysokim.

 

Z poważaniem

Marzanna Jurzysta-Ziętek

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na nieprawdziwe informacje, które na mój temat wypowiedział Wójt Jakub Bronowicki w czasie sesji rady gminy w dniu 29.08.2018r. podczas ogłoszania swojego startu w wyborach samorządowych na kolejną kadencję, służące dyskryminacji mojej osoby oraz wpis wójta na portalu społecznościowym Facebook z dnia 6. pażdziernika b.r., a także wpisy sołtysa Wiszni Małej Romana Piworowicza, że aktualni radni powiatowi "nic nie robią i zawiedli" oraz że "są bardzo mało skuteczni" oraz wypowiedzi Wójta, że nowych radnych trzeba wybrać takich, by "chcieli coś dla gminy zrobić" co sugeruje obecni radni w powiecie, a tyczy się to mojej osoby, nie chcieli lub nie zrobili niczego dla gminy Wisznia Mała (z nagrania z sesji rady gminy z dnia 29.08.2018r.) przedstawiam Państwu pismo otrzymane od Zarządu Powiatu Trzebnickiego potwierdzające moją pracę na rzecz gminy Wisznia Mała. Informacje te (a także wiele innych) znajdą Państwo także na mojej stronie w dziale Aktualności, gdzie można przejrzeć krok po kroku cztery lata mojej pracy w powiecie. Działam transparentnie tak, by mogli mnie Państwo ocenić i rozliczyć z mojej pracy. Odnosząc się jeszcze do zarzutów "brudnej kampanii" i rozpowszechniania na mój temat pomówień i kłamliwych informacji przez wójta, sołtysów i radnych informuję, że nie skorzystałam z przysługującego mi prawa do zgłoszenia w prokuraturze w trybie wyborczym zawiadomienia tylko wnioskowałam do Zarządu Powiatu o zestawienie poczynionych przeze mnie działań na rzecz gminy Wisznia Mała w ostatniej kadencji. Nadmieniam, że jako radna opozycyjna potrafiłam wznieś się ponad podziały i skutecznie współpracować z każdym nie dzieląc ludzi na partie i kluby, czego wyrazem jest niżej przedstawione pismo.

 

 

Pismo potwierdzające pracę Marzanny Jurzysta-Ziętek w Radzie Powiatu Trzebnickiego na rzecz gminy Wisznia Mała. (pdf)

 

 

 

 

Program wyborczy umieszczamy również tu, w zakładce Wybory, by ułatwić Państwu dostęp do planów kandydatki. Dotychczas był i nadal pozostanie w zakładce Program Wyborczy.

Celem naszego działania jest zwrócenie Państwa jak inni kandydaci wzorują się, czy nawet kopiują ten program, który był zaprezentowany jako pierwszy w gminie Wisznia Mała.

 

 

Nasz program dla gminy Wisznia Mała stworzyliśmy w oparciu o własne spostrzeżenia, pomysły i doświadczenia, ale przede wszystkim w oparciu o Państwa sugestie i potrzeby zebrane podczas spotkań z mieszkańcami.

PROGRAM WYBORCZY

 1. Jawne i przejrzyste zarządzanie gminą
 2. Zwiększenie udziału i wpływu mieszkańców na funkcjonowanie gminy poprzez stałe konsultacje każdej inwestycji
 3. Wójt dostępny dla mieszkańców
 4. Uruchomienie „Internetowej Platformy Dialogu Społecznego”
 5. Dostępny i upubliczniony rejestr umów
 6. Dostęp mieszkańców do wszystkich informacji i działań gminy oraz podległych jednostek
 7. Sukcesywna budowa i poprawa stanu dróg gminnych i chodników
 8. Efektywne pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych.
 9. Wykorzystanie wszelkich możliwych dotacji i środków zewnętrznych na budowę i modernizację dróg gminnych, polnych około gminnych i wspólnych (powiatowych i wojewódzkich na terytorium gminy) we współpracy z odpowiednimi jednostkami powiatowymi, wojewódzkimi, Lasami Państwowymi itp.
 10. Systematyczne oświetlanie ulic w energooszczędnej technologii LED
 11. Poprawa funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy, a także rozszerzenie usług o większy dostęp do lekarzy rodzinnych i specjalistów
 12. Budowa nowej szkoły w Wiszni Małej
 13. Przystąpienie do programu „Mieszkanie za 500 zł”. Budowa przez samorządy za środki pozyskane z kredytów gwarantowanych przez państwo, na należących do nich gruntach mieszkań komunalnych, o powierzchni 40 m2, oddawanych w stanie deweloperskim wykończonym, przeznaczonych na najem za kwotę 500 zł miesięcznie z możliwością przejścia mieszkania na własność na najemcę po spłacie zobowiązania zaciągniętego przez samorząd na budowę mieszkania.
 14. Stworzenie wieloletniego planu inwestycyjnego oraz planu zagospodarowania przestrzennego, określających długofalową wizję rozwoju naszej gminy
 15. Doprowadzenie do szybkiego uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego popartego konsultacjami społecznymi
 16. Zmiana struktury obszarów wiejskich poprzez scalanie gruntów
 17. Utworzenie strefy ekonomicznej na terenie gminy
 18. Wspomaganie działalności rolniczej i gospodarczej
 19. Darmowy dostęp do bezprzewodowego Internetu w miejscach publicznych, wprowadzenie w gminie światłowodu
 20. Rozwój oświaty z naciskiem na naukę języków obcych
 21. Adaptacja budynków na mieszkania socjalne
 22. Stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów, wspieranie lokalnych przedsiębiorstw poprzez utworzenie Rady Biznesu działającej przy radzie gminy
 23. Otwarcie się na partnerstwo publiczno-prawne
 24. Ekonomiczne gospodarowanie finansami gminy. Bilans otwarcia sporządzony na podstawie rzeczywistych danych. Przygotowanie realnego budżetu gminy.
 25. Uruchomienie „Grouponu Samorządowego” czyli Wspólne Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Centrum Zakupów Wspólnych dla wszystkich podległych jednostek – także w porozumieniu z innymi gminami
 26. Powołanie kilku Rad Konsultacyjnych Wójta, by każda grupa społeczna miała swoją reprezentację jako organ doradczy, współuczestniczący, którego zdanie jest ważne dla dalszego rozwoju gminy (Rada Biznesu, Rada Seniorów, Rada Kobiet, Klaster NGO)
 27. Przedłużenie trasy komunikacji miejskiej linii 908 do Wiszni Małej
 28. Budowa sieci logicznie połączonych ścieżek rowerowych
 29. Doprecyzowanie funkcji i zadań OKSIR w celu efektywniejszego wykorzystania świetlic i poszerzenia oferty aktywizującej mieszkańców naszej gminy
 30. Oddanie świetlic wiejskich do dyspozycji mieszkańców i wsparcie lokalnych liderów do organizacji działań z wykorzystaniem tych pomieszczeń.
 31. Zapewnienie wkładu własnego z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych na projekty pozyskujące środki zewnętrzne realizowane przez stowarzyszenia i pomoc merytoryczna w pisaniu wniosków.
 32. Zrównoważony rozwój klubów sportowych na terenie naszej gminy
 33. Uruchomienie kąpieliska w Wiszni Małej wraz z infrastrukturą rekreacyjną
 34. Uruchomienie przy GOPS-ie opiekuna osób chorych i samotnych
 35. Rozwój turystyki poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i gminami w wyznaczaniu szlaków turystycznych, promocję lokalnych produktów, oraz budowę małej infrastruktury turystycznej
 36. Wykorzystanie infrastruktury sportowej dla propagowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia mieszkańców gminy Wisznia Mała
 37. Konsekwentne działania na rzecz budowy ekranów przy drodze ekspresowej S5 na terenie gminy Wisznia Mała
 38. Sprecyzowanie czasu wykonania kanalizacji i przystąpienie do realizacji tej inwestycji.
 39. Wykorzystanie potencjału turystycznego Doliny Widawy
 40. Rozbudowa infrastruktury gazociągowej
 41. Program antysmogowy - przystąpienie do rządowego programu wymiany pieców "Czyste Powietrze"
 42. Stały udział w programie usuwania azbestu z budynków w gminie Wisznia Mała

 

Szanowni Państwo!


Analizując budżet gminy Wisznia Mała (przy wsparciu specjalistów) policzyliśmy całościowe zadłużenie Gminy Wisznia Mała, na które składają się dług gminy i spółki PGK.


Łączna wartość zadłużenia naszej Gminy to  51 756 632,84 zł, poniżej przedstawiamy wartości, na podstawie których policzono zadłużenie (dane zaczerpnięte z BIP Wisznia Mała). Informację podajemy do publicznej wiadomości by każdy mieszkaniec mógł sprawdzić jak wyglądają finanse gminy.

 

KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU
Stan na:       11.12.2017    |    31.01.2018   |   26.09.2018

-------------------------------------------------------------------------------
2018 r.     |   630 574,00    |    650 574,00   |    740 677,84

2019 r.     |   600 285,00    |    880 285,00   |    880 285,00

2020 r.     |   565 770,00    |    865 770,00   |    865 770,00
2021 r.     |   520 235,00    |    820 235,00   |    820 235,00
2022 r.     |   473 300,00    |    760 235,00   |    760 235,00
2023 r.     |   455 000,00    |    680 325,00   |    680 325,00
2024 r.     |   408 000,00    |    590 532,00   |    590 532,00
2025 r.     |   361 000,00    |    505 673,00   |    505 673,00
2026 r.     |   314 000,00    |    425 734,00   |    425 734,00
2027 r.     |   266 000,00    |    339 034,00   |    339 034,00
2028 r.     |                           |    269 040,00   |    269 040,00   
2029 r.     |                           |    239 734,00   |    239 734,00   
2030 r.     |                           |   199 734,00    |    199 734,00   
2031 r.     |                           |   159 025,00    |    159 025,00   
2032 r.     |                           |   119 647,00    |     119 647,00   
2033 r.     |                           |     79 452,00    |       79 452,00  
RAZEM    |4 594 164,00   |  7 585 029,00  | 7 675 132,84
                                                        Wzrost o 3 080 968,84

 

                                                     
poręczenie spółki PGK: 

         kapitał:                   10 500 000,00

         odsetki i dyskonto:   4 131 000,00

         razem :                  14 631 000,00

 

Przykład kosztów obsługi zadłużenia
                   | poręczenie           |       odsetki i dyskonto      |     rozchody        |     razem
2023 r.        |  1 562 063,33       |            680 325,00           |    2 800 000,00   |   5 042 388,33

 

kwota długu
31.12.2018  ->   29 450 500,00
poręczenie  ->   10 500 000,00
razem          ->   39 950 500,00

 

koszty obsługi zadłużenia
poręczenie                               ->    4 131 000,00
kredyty i obligacje gminy         ->     7 675 132,84
razem                                      ->   11 806 132,84

 

odsetki i dyskonto od kredytów i obligacji Gminy Wisznia Mała                                7 675 132,84
spłata kapitału Gmina Wisznia Mała                                                                        29 450 500,00
odsetki i dyskonto od pożyczki PGK Spółka z o.o.                                                    4 131 000,00
spłata pożyczki PGK Spółka z. o.o. (kapitał)                                                            10 500 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE                                                                                             51 756 632,84

 

Przed nami czas rozliczeń i wyborów zastanówmy się kogo rozliczyć, a komu powierzyć finanse i gminę.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

jeśli jeszcze ktoś z Państwa nie jest wpisany do rejestru wyborców, a jest mieszkańcem Naszej gminy, to prosimy o zapoznanie się ze sposobem wpisu do rejestru wyborców. Wspiu można dokonać w urzędzie gminy Wisznia Mała lub przez Internet.

Zapraszamy na wybory, bo 21 października zdecydują Państwo, kto będzie Państwa reprezentował i dbał o Wasze wmiejscowości. Każdy głos jest ważny. Drodzy mieszkańcy, to Wy zdecydujecie, to od Was zależą dalsze losy Naszej gminy Wisznia Mała.

 

Instrukcja, jak wpisać się na listę wyborców w danej gminie.->

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami o przynależność do partii informuję, że do żadnej nie należę. Wcześniej byłam członkiem partii, ale jeśli znają mnie Państwo, to wiedzą, że zawsze bardziej byłam społecznikiem niż politykiem. Do wyborów stanęłam jako osoba bezpartyjna i niezależna. Uważam, że wyborach samorządowych o głosach wyborców powinna decydować znajomość kandydata, jego doświadczenie, dotychczasowa działaność i osiągnięcia oraz plan, program działania, pomysł na dalszy rozwój lokalny, a nie przynależność partyjna. Dlatego zachęcam Państwa do zapoznania się z moją działalnością jako społecznika i Waszego przedstawiciela w Radzie Powiatu Trzebnickiego. Większość informacji znajdą Państwo na mojej stronie internetowej, która funkcjonuje już ponad 4 lata lub na profilu na Facebooku.

 

Zapraszam wszystkich do udziału w wyborach samorządowych 21.października 2018r.

 

Z poważaniem

Marzanna Jurzysta-Ziętek

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka wyborcza Kandydatki na Wójta Marzanny Jurzysta-Ziętek i kandydatów do Rady Gminy

Szanowni Państwo, Marzanna Jurzsta-Ziętek, jako kandydatka na wójta gminy Wisznia Mała otrzymała poparcie w wyborach samorządowych od Pana Bogdana Zdrojewskiego - byłego Ministra i Prezydenta Wrocławia a obecnie Europosła,  "Dobrego Gospodarza", który transparentnie zarządzał gminą Wrocław i miał ogromny wpływ na jej rozwój.

Drużyna KWW Marzanny Jurzysta-Ziętek
Drużyna KWW Marzanny Jurzysta-Ziętek

Oto cała drużyna

z Komitetu Wyborczego Marzanny Jurzysta-Ziętek.

To wszyscy kandydaci na radnych do Rady Gminy Wisznia Mała

w wyborach samorządowych 21. paździenika 2018r. 

 

Szanowni Państwo, drodzy Wyborcy,

nasi kandydaci gwarantują duże zaangażowanie społeczne i wrażliwość na ludzkie problemy w każdym z 15 okręgów wyborczych, z których podjęli wyzwanie kandydowania. 

 

Po lewej stronie znajdą Państwo nazwiska osób kandydujących do rady gminy.

Kolejność zgodna z numerami okręgów.

Tam można zapoznać się bliżej z kandydatami.  

 

 

 

 

Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy na wybory 21. października 2018r.
Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy na wybory 21. października 2018r.

Już dziś, 20.09.2018r Marzanna Jurzysta-Ziętek została oficjalnie zarejestrowana jako Kandydatka na Wójta gminy Wisznia Mała. Jest pierwszą osobą kandydującą na to stanowisko, która spełniła wszelkie wymogi formalno-prawne i złożyła odpowiednie dokumenty. 

 

 

 

Szanowni Państwo, Wyborcy z Gminy Wisznia Mała.

Odpowiadając na Pytania od Państwa publikujemy podział naszj gminy na okręgi wyborcze, by w łatwy sposób odnaleźli Państwo kandydata z listy KWW Marzanny Jurzysta-Ziętek w swoim okręgu. Problemem mogą być miejscowości podzielone na ulice, stąd poniższa informacja:

 

Nr 1 Sołectwo Wisznia Mała   -   Urszula Gwarek

 

 

Nr 2 Sołectwa: Machnice, Pierwoszów, Wysoki Kościół  -   Ewa Kargol

 

 

Nr 3 Sołectwa: Piotrkowiczki, Mienice  -   Mateusz Grzesiak

 

Nr 4 Sołectwo Strzeszów ulice: Lipowa numery nieparzyste od numeru 1 do numeru 69 i numery parzyste od numeru 2 do numeru 30, Mienicka, Młynarska, Ozorowicka  -  Szymon Słowiński

 

Nr 5 Sołectwa: Ozorowice; Strzeszów ulice: Lipowa numery 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 oraz 32, 34, 36 i 36B, Łąkowa, Osiedlowa, Polna   -    Agnieszka Dobrzańska

 

Nr 6 Sołectwo Szewce ulice: Wrocławska od numeru 9 do końca, Strzeszowska-numery nieparzyste od numeru 1 do końca oraz numery parzyste od numeru 74 do końca, Boczna, Sportowa, Nowa, Polna  -  Małgorzata Kuśnierek

 

Nr 7 Sołectwo Szewce ulice: Długa, Strzeszowska-numery parzyste od numeru 2 do numeru 72, Wrocławska od numeru 1 do numeru 8, Lotnicza, Rzemieślnicza, Piekarnicza, Kwiatowa, Stacyjna, Kolejowa, Topolowa, Torowa, Irysowa, Liliowa, Zielona, Przemysłowa, Usługowa, Zakładowa, Warsztatowa -  Regina Kumala

 

Nr 8 Sołectwo Ligota Piękna ulice: Sportowa, Akacjowa, Działkowa, Fiołkowa, Jaśminowa, Kręta, Krótka, Lawendowa, Leśna, Letniskowa, Modrzewiowa, Na Kolonii do numeru 74, Osiedlowa, Różana, Malinowa, Strzeszowska, Ogrodowa   -   Tomasz Ulatowski

 

Nr 9 Sołectwo Ligota Piękna ulice: Główna, Aleja Brzozowa, Aleja Sosnowa, Brzoskwiniowa, Na Kolonii od numeru 75 do końca, Cicha, Stawowa, Wrzosowa, Polna, Wrocławska, Wiśniowa, Wąska, Leszczynowa, Prosta, Lipowa, Łąkowa, Morelowa  -  Grzegorz Zając

 

Nr 10 Sołectwo Malin  -  Marzanna Jurzysta-Ziętek

 

Nr 11 Sołectwa: Rogoż, Kryniczno z przysiółkiem Cienin i Raków  -  Justyna Kafka

 

Nr 12 Sołectwa: Psary ulice: Główna, Kasztanowa, Długa od numeru 1 do numeru 8 i numer 10, Łąkowa, Nowa, Polna, Willowa; Szymanów ulice: Liliowa, Lawendowa, Lotnicza numery parzyste od numeru 2 do numeru 66 i numery nieparzyste od numeru 21 do numeru 45, Łąkowa, Parkowa, Polna, Storczykowa, Kwiatowa, Widawska  -   Anna Kałuża-Handke

 

Nr 13 Sołectwo Psary ulice: Wolności, Rzemieślnicza, Rakowska, Malinowa, Długa od numeru 9 i numeru 11 do końca, Parkowa, Stawowa  -  Jerzy Szczerbik

 

Nr 14 Sołectwo Szymanów ulice: Letnia, Lipowa, Mostowa, Ogrodnicza, Przy Krzyżu, Skrzydlata, Słoneczna, Sportowa, Szybowcowa, Wiosenna, Zimowa, Lotnicza numery parzyste od numeru 68 do końca i numery nieparzyste od numeru 51 do końca  -  Aneta Dobrowolska-Tora

 

Nr 15 Sołectwo Krzyżanowice  -   Jerzy Drozd

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Kandydaci do Rady gminy Wisznia Mała - Wybory 21.X.2018r
Kandydaci do Rady gminy Wisznia Mała - Wybory 21.X.2018r

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu drużynę Marzanny Jurzysta-Ziętek - 15 kandydatów na radnych do Rady Gminy Wisznia Mała, kandydatów, którzy działali i nadal chcą działać na rzecz swoich małych ojczyzn, chcą i mają energię by zmienić obraz miejscowości w naszej gminie. Oto ich nazwiska i okręgi, z którch startują z Komitetu Wyborczego Wyborców Marzanny Jurzysta-Ziętek:

 

Okręg  1.   Urszula Gwarek - Wisznia Mała

Okręg  2.   Ewa Kargol - Machnice, Pierwoszów, Wysoki Kościół

Okręg  3.   Mateusz Grzesiak - Mienice, Piotrkowiczki

Okręg  4.   Szymon Słowiński - Strzeszów

Okręg  5.   Agnieszka Dobrzańska - Ozorowice, Strzeszów

Okręg  6.   Małgorzata Kuśnierek - Szewce

Okręg  7.   Regina Kumala - Szewce

Okręg  8.   Tomasz Ulatowski - Ligota Piękna

Okręg  9.   Grzegorz Zając - Ligota Piękna

Okręg 10.  Marzanna Jurzysta-Ziętek - Malin

Okręg 11.  Justyna Kafka - Rogoż

Okręg 12.  Anna Kałuża-Handke - Psary, Szymanów

Okręg 13.  Jerzy Szczerbik - Psary

Okręg 14.  Aneta Dobrowolska-Tora - Szymanów

Okręg 15.  Jerzy Drozd - Krzyżanowice

 

Wszyscy kandydaci na radnych zostali już zarejestrowani.

 

Dziś także, 17. września 2018r (poniedziałek) Marzanna Jurzysta-Ziętek została zgłoszona jako kandydatka na Wójta gminy Wisznia Mała

 

 

 

 

Wisznia Mała, 10.09.2018r.

 

Przedstawiamy Państwu twarze kandydatów na radnych z listy KWW Marzanny Jurzysta-Ziętek. Kolejność zdjęć nie jest przpadkowa -  jest zgodna z numerami okręgów, które reprezentują. Wkrótce przedstawimy Państwu bliżej wszystkich naszych kandydatów na Radnych do Rady Gminy Wisznia Mała. 

 

 

Wisznia Mała, 05.09.2018r.

 

Szanowni Państwo,

 

chciałam poinformować, że wraz z 15 Kandydatami na Radnych tworzymy zespół osób od dawna zaangażowanych w sprawy lokalne i aktywnych w swoich miejscowościach.
Wkrótce przedstawimy wszystkich kandydatów do Rady Gminy z naszego komitetu wraz z programem dla Gminy Wisznia Mała.


Dziękujemy za Państwa wsparcie i zapraszamy na wybory.

Kandydaci na Radnych gmny Wisznia Mała z listy KWW Marzanny Jurzysta-Ziętek
Kandydaci na Radnych gminy Wisznia Mała z listy KWW Marzanny Jurzysta-Ziętek

Podajemy numer konta bankowego
Komitetu Wyborczego Wyborców Marzanny Jurzysta-Ziętek

 

Bank: Alior Bank, konto nr: 07 2490 0005 0000 4530 6996 4310

 

Szanowni Państwo, 

jeśli chcą Państwo wesprzeć kampanię wyborczą kandydatki na Wóta gminy Wisznia Mała Marzanny Jurzsta-Ziętek oraz radnych do Rady Gminy Wisznia Mała z listy Marzanny Jurzysta-Ziętek to zapraszamy do wpłaty dowolnej kwoty na w/w konto.

 

 

Uwaga: zgodnie z przepisami wyborczymi wpłat można dokonywać WYŁĄCZNIE przelewem zwykłym (nie ekspresowym), nie wolno dokonywać wpłaty gotówki na konto w banku. Pieniądze muszą pochodzić z prywatnego konta osoby fizcznej (nie można dokonywać przelewów z kont firmowych).

 

 

 

 

 

 

Drodzy Wyborcy,
mieszkańcy gminy Wisznia Mała,
mieszkańcy Kryniczna, Krzyżanowic, Ligoty Pięknej, Machnic, Malina, Mienic, Ozorowic, Piotrkowiczek, Pierwoszowa, Psar, Rogoża, Strzeszowa, Szewc, Szymanowa, Wiszni Małej i Wysokiego Kościoła,

 

Głównym priorytetem dla mnie, jako przyszłego wójta gminy Wisznia Mała, jest zarządzanie gminą Wisznia Mała przez współudział mieszkańców i transparentność finansów publicznych.

 

Kandyduję z własnego komitetu,

„Komitetu Wyborczego Wyborców Marzanny Jurzysta-Ziętek”,

nie związanego z żadną partią polityczną.


           Moją drużynę do Rady Gminy tworzą działacze społeczni tacy jak ja - zaangażowani w rozwój i poprawę życia mieszkańców swoich miejscowości.
           Jedną z najważniejszych wartości są dla mnie ludzie, mieszkańcy gminy, którzy inspirują mnie do działania, podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw. Dialog to budowanie wzajemności. Dlatego zachęcam do współuczestnictwa, współdecydowania i współodpowiedzialności. Jestem zwolenniczką partycypacji w zarządzaniu lokalnym. Kreatywny dialog, harmonizacja i wspólna realizacja zadań są podstawowymi metodami mojego działania.
           Mieszkańcy Gminy Wisznia Mała potrzebują wizji, wyraźnego kierunku, w którym gmina powinna podążać. Poprzez dialog i konsultacje, partnerstwo władzy i społeczeństwa, pobudzanie i wspieranie inicjatyw oddolnych osiągniemy cele, które dotychczas wydawały się nam nieosiągalne.
           Moim celem, jako przyszłego wójta Gminy Wisznia Mała, jest włączenie mieszkańców w proces współdecydowania o kierunkach rozwoju społecznego i gospodarczego, a także wytyczania priorytetów wydatkowania środków publicznych. Dzięki takim rozwiązaniom tworzy się płaszczyznę współpracy i porozumienia, umożliwiającą prowadzenie aktywnej polityki społecznej na poziomie lokalnym.
Znacie mnie jako działacza społecznego, teraz chciałabym jako wójt wspierać wszelkie działania i inicjatywy mieszkańców, wspomagać liderów, by w gminie, w jej zasobach i funduszach mieli wsparcie. Różnorodność poglądów i pomysłów wśród mieszkańców może wpływać na zwiększenie dynamiki rozwoju gminy i budowanie jej przyjaznego wizerunku. Liczę na Wasz entuzjazm i energię, które wpłyną na dynamiczny wzrost jakości życia w naszej gminie.
          Wam, moi drodzy mieszkańcy, damy możliwości decyzyjne tak, abyście mogli wpływać na podejmowane działania, które bezpośrednio Was dotyczą, a tym samym zwiększać ich celowość i skuteczność. Realizacja idei budżetu obywatelskiego poprzez fundusze sołeckie jest ważnym instrumentem komunikacji władz gminy z mieszkańcami. Wiedza o celach przeznaczenia środków finansowych przez mieszkańców wskazuje największe ich potrzeby i oczekiwania, co w dalszej kolejności będzie wpływać na inicjatywę Gminy dla poszczególnych sołectw.

 

 

Kandydatka na Wójta Gminy Wisznia Mała

 

Marzanna Jurzysta-Ziętek

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

Komitet Wyborczy Wyborców Marzanny Jurzysta-Ziętek został dziś oficjalnie zgłoszony i zarejestrowany w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przez Komisarza Wyborczego.

 

Postanowienie (pdf) >>

 

Od dziś też uruchamiamy nową zakładkę na stronie jurzysta-zietek.pl :  Wybory 2018

 

 

Przypominamy:  wybory 21. października 2018r.

 

W imieniu KWW Marzanny Jurzysta-Ziętek bardzo zachęcamy do udziału w wyborach i głosowanie na naszą Kandydatkę i naszych radnych do Rady Gminy Wisznia Mała.

Dokładnie 99 lat temu Polki po raz pierwszy mogły wziąć udział w wyborach. Do Sejmu dostało się ich wówczas około 2 procent. Obecnie kobiety stanowią około 23 procent parlamentarzystów, natomiast w Senacie zasiada około 14 procent kobiet. Dodatkowo w czerwcu tego roku Sejm ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet w związku z powyższym chciałam Państwa powiadomić, że zamierzam kandydować na Wójta Gminy Wisznia Mała w wyborach samorządowych w 2018 roku.