Urszula Gwarek


Urszula Gwarek - Okręg nr 1 - Sołectwo Wisznia Mała

[pobierz] 5.5 MB ulotka-urszula-gwarek

Ulotka wyborcza Urszuli Gwarek

Kandydatka na Radną gminy Wisznia Mała


Urszula Gwarek

 

        Jestem osobą bezpartyjną. Aktywnie działam na rzecz gminy Wisznia Mała, jestem pomysłodawcą wielu inicjatyw wspierających zarówno seniorów, najmłodszych jak i osób najbardziej potrzebujących jednocześnie nie czerpiąc żadnych korzyści z tej działalności. Postaram się w skrócie opisać moje dotychczasowe sukcesy.
    Jestem założycielem KGW ‘’Wisienka” oraz przewodniczącą od 2005 roku. Jako pomysłodawca czynnie udzielam się w organizacji imprez takich jak:

  - Festyny dla mieszkańców oraz przyjezdnych
  - Zabawy Karnawałowe dla dzieci i młodzieży
  - Zabawy Andrzejkowe oraz Sylwestrowe
  - Spotkania Opłatkowe dla seniorów
  - Babski Wieczór
  - Organizacja wycieczek
 

   Moim celem jest reprezentowanie naszej wsi na jak najszerszą skalę. Jestem więc organizatorem oraz współorganizatorem dożynek oraz pikników w Wiszni Małej. Brałam udział w wystawie stołów wielkanocnych. Jak już wspomniałam staram się wspierać najbardziej potrzebujące rodziny na miarę moich możliwości. Organizowałam niejednokrotnie akcje charytatywne m.in. paczki żywnościowe, paczki mikołajkowe, wyposażenie tornistrów do szkoły, co jest nie lada wyzwaniem dla rodziców. Organizuję również poczęstunki dla pielgrzymów w Wysokim Kościele.


   W radzie Sołeckiej działam już trzecią kadencję, wraz z poprzednim sołtysem naszej wsi ustawiałam trzy place zabaw w Wiszni Małej na ul.Sportowej, ul.Parkowej oraz przy Remizie. Od dwunastu lat składamy wnioski o zagospodarowanie parku przy ul.Parkowej, budowę szkoły, sali gimnastycznej, nowej świetlicy oraz zakup działki pod tą inwestycję, budowę chodników, drogi, kortu tenisowego na ul.Sportowej oraz równie ważna kwestia rozbudowy oświetlenia. Niestety do chwili obecnej były to nie zrealizowane w żaden sposób obietnice - szkoda, ponieważ przyniosło by to wiele pożytku dla mieszkańców.
   

    Naszą chlubą jest Park - obecnie niezagospodarowany, brudny oraz niebezpieczny dla przebywających na jego terenie dzieci. Będę dążyć do stworzenia w nim ‘’Parku Linowego’’ na ul.Szkolnej (przy potoku). Moim zdaniem jest to inwestycja z przyszłością nie tylko może na siebie zarobić ale sprowadzić nam długo oczekiwanych turystów. Kolejnym miejscem służącym rozwojowi naszej wsi jest od dawna zapomniane ‘’Kąpielisko w Wiszni Małej”. Będę trwać w swoim zamierzeniu i dążyć do jego uruchomienia wraz z całą infrastrukturą rekreacyjną.

 

   Zależy mi też na doposażeniu tutejszych placów zabaw, szczególnie na ul.Sportowej. Stawiam również   sobie za cel dołożyć wszelkich starań do budowy szkoły i sali gimnastycznej. Zrealizowany pomysł wpłynąłby na rozwój sfery ruchowej najmłodszych dzieci, a także dałby miejsce na spotkania młodzieży w naszej wsi. Kolejnym moim celem będzie stworzenie miejsca opieki dla dzieci do lat 3, ze względu na małą ilość żłobków w naszej gminie praca Opiekuna Dziennego jest niezwykle ważna zapewni rozwój oraz właściwą opiekę w kameralnej grupie 4-5 dzieci dzięki czemu najmłodsi nie są narażeni na rozwój infekcji tak, jak w dużej grupie żłobkowej, mają zapewnioną opiekę osoby wykwalifikowanej w warunkach przypominających domowe. Ułatwi to powrót do pracy mam po urlopach macierzyńskich, stworzy też miejsca pracy, a co ważne dla rodziców nie jest tak kosztowne jak żłobek lub zatrudnienie niani. Jednocześnie nie zapominam o wiernych - kolejnym moim priorytetowym celem jest wybudowanie Domu Bożego na terenie rekultywowanego wysypiska śmieci. Istniejąca salka jest za mała, większość ludzi stoi na zewnątrz nie zależnie od warunków pogodowych. Brakuje również parkingu. Uważam, że to miejsce będzie idealne na wspólną modlitwę.

 

Jestem blisko ludzi cechuje mnie energia i pełne zaangażowanie.